دکوراسیون مدرن رستوران ها
ادامه مطلب
فضای رستوران و غذاخوری

دکوراسیون مدرن رستوران ها

دکوراسیون مدرن زیر با نام رستوران-داروخانه شعبه ی ۲ نتیجه ی همکاری هنرمندی به نام Damien Hirst و دوست قدیمی اش سرآشپز Mark Hix  می باشد.نام این دکوراسیون برگرفته از نصب و راه اندازی قطعات هنری توسط این هنرمند از سال ۱۹۹۲ و نیز دکوراسیون شعبه ی یک این رستوران در Notting Hills  است.

ادامه مطلب