طراحی چادری برای استراحت
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

طراحی چادری برای استراحت روی سقف اتومبیل

دیگرنگران محل اقامت خود در طول سفر نباشید.تیم طراحی  BlackFin، پوسته سختی شبیه به چادرهای مسافرتی را جهت نصب در بالای باربند اتومبیل طراحی کرده است.این پوسته سخت،پس از بازشدن تبدیل به چادری با ظرفیت خواب برای ۲ نفر می شودو روی هر اتومبیلی قابل نصب می باشد.

ادامه مطلب

خانه نور : گذشته، حال ، آینده ..
ادامه مطلب
نور و نورپردازی

خانه نور : گذشته، حال ، آینده ..

یکی از مفاهیم پایه گذاری شده در حوزه نورپردازی و طراحی نورپردازی مفهوم معماری نور است.بر خلاف تصور اکثر مردم که یک معمار ساده یا یک متخصص برق می تواند طراحی نورپردازی یک بنا را به عهده بگیرد ، نورپردازی بنا نیاز به متخصصی به نام معمار نور دارد. معمار نور کسی است که آشنایی کامل با اصول معماری و طراحی نما ، منابع نوری رایج و مناسب برای نورپردازی ، روانشناسی رنگ نور ، مخاطب شناسی و اصول ابتدایی جامعه شناسی ،اصول اولیه انتقال انرژی،خیرگی و اصول رفع خیرگی داشته باشد.

ادامه مطلب