ده راه برای پوشاندن دیوارها
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

ده راه برای پوشاندن دیوارها و سطوحی که ایراد دارند یا دوستشان ندارید

در بسیاری از خانه‌ها دیوارهایی هستند که بر روی آن‌ها نقص‌هایی وجود دارد؛ یک ترک، سوراخ یک میخ، جای یک تابلوی قدیمی که بر روی دیوار حک شده یا حتی یک لکه‌ی نم که رنگ دیوار را خراب و زشت کرده است. همه اینها ظاهری نازیبا به دیوار و خانه می‌دهند و هرچقدر هم که خانه‌تان خوب چیده شده باشد، همچنان به چشم می آیند.

ادامه مطلب