انواع هود آشپزخانه را می شناسید؟
ادامه مطلب
آشپزخانه

انواع هود آشپزخانه را می شناسید؟

یکی از وسایلی که در آشپزخانه ها بسیار کاربردی است و مورد استفاده قرار میگیرد، هود آشپزخانه است. هود در واقع وسیله ای مکنده است که می تواند بوی غذا و چربی های معلق در هوای آشپزخانه را حین پخت و پز جذب کند و از انتشار آن در هوای آشپزخانه جلوگیری کند.

ادامه مطلب

گرایش جدید در دکوراسیون آشپزخانه
ادامه مطلب
آشپزخانه

گرایش جدید در دکوراسیون آشپزخانه : هود های مخفی

هود یک از وسایل ضروری و بسیار کاربردی در آشپزخانه است. هود با خارج کردن بو ، دود و بخاری که هنگام آشپزی بلند می شود ، هوای محیط آشپزخانه را تمیز و سالم نگه می دارد به عبارت دیگر، هود با هدایت کردن مواد معلق در هوا به بیرون از فضای منزل ، میزان رطوبت را در حد مناسبی ثابت نگاه می دارد.

ادامه مطلب