ادامه مطلب
راهنمای خرید

شناخت نردبان و انواع آن

ابزاری است متشکل از دو قطعه بلند عمودی  و چند قطعه کوتاه تر افقی که به فواصل معینی در بین آنها قرار گرفته اند.

ادامه مطلب

نردبانی هنری
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

نردبانی هنری

زمانیکه صحبت از نردبان یا چهارپایه می شود معمولا قطعاتی از چوب، فلز یا پلاستیک در ذهن متصور می شود که می توان ، توسط آن به ارتفاع بلندی دسترسی پیدا کرد و بعد از استفاده آن را از جلوی دید دور نگه داشت.

ادامه مطلب