میز اداری
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

میز اداری

بیشتر افراد در طول شبانه روز به غیر از ساعت خواب واستراحت، معمولا بیش از سه چهارم زمان خود را در محل کار و پشت میز سپری می کنند. رعایت ارگونومی مناسب در طراحی میز کار می تواند تا اندازه ای کاهش دهنده ی خستگی و فرسودگی و استرس ناشی از کار باشد و تاثیر مستقیم در سلامت افراد داشته باشد.

ادامه مطلب