بازسازی خانه
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

بازسازی خانه

معماران Aamodt/Plumb ، خانه ای قرون وسطایی را در Lincoln ماساچوست بازسازی کرده اند.
در دهه سال۱۹۵۰،سه انبار قدیمی ، توسط Henry Hooverبه یک خانه مدرن قرون وسطایی تبدیل شدند.این معمار پرکار در بازسازی خانه، خانه های مدرن قرون وسطایی بسیاری را در Lincoln ماساچوست بازسازی کرده است.

ادامه مطلب