25 آرشیتکت (معمار) که باید بشناسیم (بخش دوم
ادامه مطلب
بزرگان معماری

۲۵ آرشیتکت (معمار) که باید بشناسیم (بخش دوم : پنج معمار نخبه از متولدین ۱۸۹۵ الی ۱۹۰۷)

در ۱۵۰ سال اخیر که دوران معماری مدرن آغاز شده است ، هنر معماری بسیار بیش از هنرهای دیگر توسعه یافته است و از کلیساها و معابد و کاخ ها بیرون آمده و مردمی تر شده است . بدین ترتیب نگاه مردم نیزنسبت به هر آنچه در اطراف خود می بیندد ، تفاوت نموده است، قسمت عمده این تفاوت دیدگاه حاصل تلاش و کوشش بزرگان معماری این دوران در جهت مردمی نمودن این هنر بوده است ، البته بحث های جامعه شناسی و افزایش رفاه و سواد عمومی نیز در روند این تغییر سهم مهمی داشته است که مجال بررسی آن نیست.
در اینجا ۲۵ تن از برگزیدگان این معماران را که به کوشش گروهی از رسانه های معتبر جهانی انتخاب شده اند. در قالب چند ایده بوک منتشر می گردد.
در این ایده بوک ، از گروه متولدین آخرین دهه از قرن نوزدهم ، مهمترین را مطرح می کنیم ، او دو جنگ جهانی را تجربه کرده و در دوران اوج پیشرفت علم ساختمان به رشد و باروری رسیده است.
امید است که نقل اینگونه مطالب ، گامی کوچک در جهت شناخت بیشتر عموم مردم نسبت به تاریخ هنر معماری باشد و برای متخصصین محترم نیز شاید چالشی گردد و نامهای دیگر از بزرگان معماری را ارجح بر افراد معرفی شده بدانند و این خود مایه بحثی و چالشی رشد افزا گردد.

ادامه مطلب