مدرسه و کالج Panta Rhei درهلند
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

مدرسه و کالج Panta Rhei درهلند

این مدرسه در سال۲۰۰۹ افتتاح گردید.مهمترین نکته ای که در معماری این ساختمان در نظر گرفته شده است ،احساس آزادی توام با احساس امنیت می باشد.معماران این مدرسه یک ساختمان با فضای باز آمورشی چند منظوره در نظر گرفته اند تا دانش آموزان به راحتی بتوانند در این محیط آموزش ببینند.

ادامه مطلب