برندگان طراحی مبلمان
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

برندگان طراحی مبلمان از دیدگاه انجمن بین المللی طراحان داخلی

انجمن بین المللی طراحان داخلی همه ساله با همکاری مجله معتبر  INTERIOR DESIGN   در گروهای مختلف کالاهای مرتبط با دکوراسیون داخلی در سطح جهان کالاهائی را به عنوان کالای برتر سال انتخاب می نماید ، در این مطلب کالاهای منتخب در برخی از گروه های کالائی مربوط به دکوراسیون داخلی که دارای جذابیت عمومی بیشتری می باشد ، می آوریم .

ادامه مطلب