استفاده ازالکتریسیته در فراوری چوب
ادامه مطلب
هنر صنعت چوب

استفاده ازالکتریسیته در فراوری چوب

از طرق مختلفی می توان چوب را خشک کرد. یکی از این روشها استفاده از جریان الکتریکی است. عمل خشک کردن به روش الکتریکی شامل حرکت دادن یک جریان الکتریکی از درون الوار می باشد که سبب ایجاد گرما برای خشک کردن چوب می شود.

ادامه مطلب