نردبان در دکوراسیون
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

چگونه می توان از نردبان در دکوراسیون استفاده کرد؟

خیلی از افراد در گوشه انباری خانه شان یک نردبان قدیمی رنگ و رو رفته دارند که با آمدن نردبان های مدرن امروزی شاید به ندرت و برای موارد خاصی از آنها استفاده کنند. اما آنها می توانند در جایی بهتر از انباری استفاده شوند و آن دکوراسیون داخلی منازل است.

ادامه مطلب

استفاده از آینه در دکوراسیون خانه
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

باید ها و نباید های استفاده از آینه در دکوراسیون خانه

همه ی ما زیبایی را دوست داریم، چرا که سبب می شود انرژی بسیار مثبتی به ما القا شود. به طبع زیبا سازی فضا هم بسیار مهم است. یک فضای دنج و خفه انرژی منفی متصاعد می کند و یک فضای شاد که المان های زیبایی شناختی در آن استفاده شده باشد، حتما انرژی مثبتی را در فضا نشر می دهد. برای رسیدن به این هدف می توان از ایده های مختلف دکوراسیون داخلی بهره برد و از وسایل مختلفی استفاده کرد، که یکی از این وسایل که در زیباسازی فضا بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، آینه است.

ادامه مطلب