ترمیم موکت آسیب دیده
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

نکات خانه داری:ترمیم موکت آسیب دیده

هر خانم خانه داری در دوران زندگی خود، دست کم یک بار با مشکل آسیب دیدگی بخشی از موکت در اثر سوختگی، ریختن مواد غیر قابل پاک شدن مثل رنگ (حتی در صورت تمیز شدن بافت موکت از بین خواهد رفت) مواجه شده است و ناگزیر بایستی بتواند به درستی بخش آسیب دیده را اصلاح نماید. روش انجام کار و ابزار مورد نیاز برای این کار ساده است و تنها به کمی دقت نیاز هست. اگر هم اکنون که این مطلب را می خوانید، با این مشکل مواجه هستید، استرس نداشته باشید، چرا که جای نگرانی نیست، اگر مراحل را به دقت انجام دهید، آب از آب تکان نخواهد خورد.

ادامه مطلب