تخت
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

تخت

شرکت Starpool طراح چشمه های آبگرم و معدنی با همکاری شرکت تحقیقاتی سلامت مغز” Neocogita” تخت خوابی را طراحی کرده اند که حس شناور بودن را به استفاده کننده منتقل می کند.

ادامه مطلب