شرکت PlayWood به شما اجازه می دهد اسباب و وسایل خودتان را طراحی کنید.
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

شرکت PlayWood به شما اجازه می دهد اسباب و وسایل خودتان را طراحی کنید.

شرکت PlayWood که توسط یک تیم طراحان در ایتالیا ایجاد شده، یک رابط ساده است که به شما اجازه می دهد خودتان اسباب و وسایلتان را بسازید.

ادامه مطلب

بررسی فرم آینده محیط دفاتر اداری معاصر
ادامه مطلب
فضای اداری

بررسی فرم آینده محیط دفاتر اداری معاصر و شیوه های جدید انجام کار در محیط های اداری (۱)

در آینده نزدیک نیازی به حضور و استقرار کارکنان در یک محل ثابت جهت انجام وظایفشان نخواهند بود ، با پیشرفت تکنولوژی و امکان برقراری ارتباط از هر نقطه ، انجام کار در هر محل ممکن می باشد .

ادامه مطلب