محیط کار شما در موردتان چه می‌گوید؟
ادامه مطلب
فضای اداری

محیط کار شما در موردتان چه می‌گوید؟

محیط کار شما یک فضای شخصی و منحصر به فرد محسوب می‌شود. به طور میانگین کارمندان در روزهای کاری حدود ۵ ساعت و 41 دقیقه را در پشت میزهای خود می نشینند.

این بدان معنی است که تنها چیزی که آنها بیش از این مقدار برایش زمان صرف می‌کنند، خوابیدن است! جالب است بدانید که ۵۷ درصد از کارمندان معتقدند که شخصیت همکاران خود را از طریق محیط کارشان می‌شناسند. با این وصف، طبیعی است که میز و محیط کارتان یک تمثیل از شخصیت شما باشد.

ادامه مطلب