تکیه های ایران
ادامه مطلب
بناهای تاریخی و نماد

تکیه های ایران، بخشی از تاریخ معماری و آیین های سوگواری سنتی

تکیه نوعی مکان مذهبی است که در اکثر شهرهای ایران وجود دارد. مراسم تعزیه‌ خوانی از مراسم مشهوری است که عموماً در ایران در تکیه‌ ها برگزار می‌ شود. از آنجا که اکثر بزرگان شهر و علماء مذهبی در این مراسم شرکت می نمودند، این بناها کارکردهای متفاوت دیگری از جمله رسیدگی به شکایات مردم، آموزش تعالیم دینی و قرآنی و … پیدا کرده است. تکایا در هر اقلیم با توجه به الگوی معماری بومی و مصالح بوم آورد آن منطقه و کارکردهای مطلوب ساکنان آن محدوده ساخته شده اند. در ادامه به معرفی چند نمونه از تکیه های مشهور تهران و شهرستان ها می پردازیم.

ادامه مطلب