مشهورترین طراحان زن جهان
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

با مشهورترین طراحان زن جهان آشنا شویم (۱)

  ۱۹۰۳-۱۹۹۹ Charlotte Perriand

” شارلوت پریاند عضوکاملی از جنبش فرهنگی آوانگارد بود ، که از دهه اول قرن بیستم، تغییری عمیق در ارزش های زیبایی شناختی به ارمغان آورد و تولدی بر حساسیت واقعی با نگرشی مدرن نسبت به زندگی روزمره بود. خانم شارلوت پریاند در این زمینه، تاثیر خاص خود را در ترکیبات دکوراسیون داخلی برجای گذاشت، تصوری با عنوان ایجاد راهی نو برای زندگی کردن ، این تاثیر عمیق هنوز که هنوز است در قلب زندگی معاصر نیز جریان دارد.

 

ادامه مطلب