برج آتش نشانی تبریز : اولین ایستگاه آتش نشانی ایران
ادامه مطلب
بناهای تاریخی و نماد

برج آتش نشانی تبریز : اولین ایستگاه آتش نشانی ایران

هیچکس آن ۵ شنبه تلخ را فراموش نخواهد کرد. ۳۰ دی ۹۵ روزی که در آن ساختمان پلاسکو بیش از ۳.۵ ساعت در آتش سوخت و تعداد زیادی از ماموران فداکار آتش نشانی زیر آوار جان باختند تا بار دیگر معنی ایثار و ازخودگذشتگی را به تک تک ما یادآوری کنند.
 

ادامه مطلب