کاروانسرای خانات؛ گنجینه‌ای پنهان در دل تهران
ادامه مطلب
بناهای تاریخی و نماد

کاروانسرای خانات؛ گنجینه‌ای پنهان در دل تهران

خوش اقبال‌ترین کبوترهای جهانند. چندپره گوشت اضافی زیر پرهای درخشانشان مشهود است؛ گویی که در همه حالت غبغبشان را باد کرده‌اند، چاق و قبراق؛ از خوان نعمت فراوانی روزی می‌‌خورند آخِر. این‌جا در مرکز تجارت خشکبار تهران مجازند که از انبوه مغز گردوها، بادام‌ها و پسته‌ها خوشه بچینند و نوکی به آن دست انجیر خشک‌ها و کشمش‌ها بزنند که کاسب‌ها گشاده دستانه از کیسه‌های کنفی فروش جدا کرده‌اند. حوضچه‌های فیروزه‌ای میان حیاط محل آبتنی‌شان است. نزدیک حوض که شوی اما دست جمعی پر می‌‌گیرند به آشیانه‌هایشان. آشیانه‌هایی که آن‌ها را کنج سقف‌ بنایی تاریخی ساخته‌اند. کاروانسرایی که خود را در دل یکی از قدیمی‌ترین و با اصالت‌ترین مناطق تهران پنهان کرده است. جایی میان هنگامه و همهمه همیشگی شوش_مولوی؛ کاروانسرای خانات.

ادامه مطلب