بازتاب فرهنگ و هنر ایران در معماری زورخانه
ادامه مطلب
بناهای تاریخی و نماد

بازتاب فرهنگ و هنر ایران در معماری زورخانه

کمتر ورزشی را می‌توان یافت که به‌جای رقابت و قهرمانی برای ما یادآور صفات اخلاقی و پهلوانی باشد. ورزش زورخانه‌ای از این حیث احتمالا در جهان بی‌نظیر است. جزء به جزء ورزش زورخانه‌ای از حرکات ورزشی تا محل اجرای آن که «زورخانه» نام دارد همگی دارای فلسفه و معانی منحصربه‌فردی هستند که وقتی از آنها آگاهی می‌یابیم زیبایی این ورزش برایمان دو چندان می‌شود. از این رو تصمیم گرفتیم تا امروز در بیست و ششم مهرماه و به مناسب روز تربیت بدنی به بررسی ویژگی‌های این ورزش و بازتاب فرهنگ و هنر ایرانی در معماری زورخانه بپردازیم.

ادامه مطلب