تاثیر مد بر دکوراسیون داخلی
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

تاثیر صنعت مد بر دکوراسیون داخلی (بخش اول)

حوزه‌های مختلف طراحی همیشه بر روی یکدیگر تاثیر داشته‌اند. یکی از مهمترین دلایل این موضوع پیروی آن‌ها از یک نوع مبانی نظری است. رنگ‌ها و اشکال چه در طراحی یک ساختمان، چه دریک اثر نقاشی و چه در طراحی یک لباس مفهوم و تاثیری مشابه دارند.به همین علت نمی‌توان منکر تشابهات و تاثیرات حوزه‌های مختلف طراحی برهم شد. در این میان به تاثیر متقابل صنعت مد و دکوراسیون بر یکدیگر کمتر توجه شده است. این تاثیر معمولا از صنعت مد به سوی دکوراسیون داخلی است که علت آن پیشرو بودن صنعت مد است. شاید یکی از دلایلی که موجب پیشرو بودن صنعت مد شده است این حقیقت است که خرید لباس جدید خیلی راحت‌تر از خرید هرساله‌ی مبلمان و اثاثیه‌ی جدید است!

ادامه مطلب