چگونه طراحی داخلی بر رفتار و خلاقیت شما تاثیر می‌گذارد
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

چگونه طراحی داخلی بر رفتار و خلاقیت شما تاثیر می‌گذارد

دکوراسیون داخلی خانه‌ی یک شخص، جنبه های پنهانی شخصیت او را به راحتی نمایان می کند، به‌خصوص در مورد رفتار و پس‌زمینه ذهنی او. بسیاری از افراد المان‌های سنتی و میراث فرهنگی را به روش مخصوص به خود وارد طراحی داخلی خانه‌هایشان می‌کنند. اینکه هر فرد در خانه اش از چه رنگی استفاده می کند، خبر از روحیات وی می دهد یا برعکس. اینکه خانه به چه شکل طراحی شده است نیز بر افراد تاثیرات گسترده ای دارد.

ادامه مطلب