تاثیر صنعت مد بر دکوراسیون داخلی
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

تاثیر صنعت مد بر دکوراسیون داخلی (بخش دوم)

تأثیر دنیای مد خیلی بیشتر از لباس‌هایی است که در خیابان‌ها و تن مردم می‌بینیم. صنعت مد از رنگ‌ها و الگوها تا فرهنگ و نحوه زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در این میان‌ بر دکوراسیون داخلی هم اثری غیرقابل انکار می‌گذارد. همان‌طور که در بخش اول این مقاله درباره تأثیرات متقابل مد و دکوراسیون داخلی بر روی هم در کشورهای شرقی صحبت کردیم، در این مقاله نیز به تأثیر سبک‌های مختلفی که در صنعت مد غرب جریان پیدا کرده و وارد دکوراسیون خانه‌ها شده است صحبت می‌کنیم.

ادامه مطلب