محیط کار خلاقانه
ادامه مطلب
فضای اداری

چه کنیم تا محیط کار خلاقانه ای داشته باشیم

امروز فضای کسب‌وکار بسیار بیش از گذشته رقابتی شده و موفقیت یک کسب‌وکار درگرو عوامل مختلفی است که یکی از مهم‌ترین آنها، نیروی انسانی است. اکثر کارکنان یک سازمان بیش از یک سوم از زمان شبانه‌روز خود را که درواقع با احتساب زمان خواب یک‌دوم از زمان مفید شبانه‌روز محسوب می‌شود در محل کار خود می‌گذرانند، محیطی که معمولاً در بهترین حالت تنها یک گلدان و پنجره است که نشانی از فضای خارج از دفتر دارد.
با توجه به اهمیت افزایش بهره‌وری برای یک سازمان  لازم است تا به حد کفایت به نیازهای نیروی انسانی دقت شود. یک محیط کار مولد و خلاق می‌تواند شورونشاط را در افراد سازمان تقویت کند و درنهایت آنها را تشویق به فعالیت بیشتر و کیفی‌تر کند. 

ادامه مطلب