آیا فضای خلاق آموزشی در موفقیت تاثیرگذار است؟
ادامه مطلب
رویدادها

آیا فضای خلاق آموزشی در موفقیت تاثیرگذار است؟

واقعیت این است که پاسخ به این سؤال تا حد زیادی روشن است. اگر کمی به گذشته بازگردیم و به دوران تحصیل خود نگاهی بیاندازیم چندان رضایتی از کیفیت فضای آموزشی و تعلیمات داده شده نداریم. اگرچه برای بسیاری از ما تصویر واضحی از فضای آموزشی خلاقانه وجود ندارد و گاهی تصور می‌کنیم که خلق چنین فضایی نیازمند صرف هزینه‌های بالاست. در هر حال روشن است که دانش آموزان در سنین مختلف نیازهای آموزشی متفاوتی دارند و ۱۳ آبان ماه مصادف با روز دانش آموز بهانه خوبی شد تا به نیازهای از یاد رفته آنها بپردازیم.

ادامه مطلب