تابلوهای هنری مدرن
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

تابلوهای هنری مدرن قابل تبدیل به مبلمان

به نظرتان اگر بتوان تابلویی را از دیوار جدا کرد و از آن به عنوان مبلمان استفاده نمود به چه انداره جذاب و عالی خواهد بود؟این ایده ی رویایی ،  توسط طراحی به نام  Jongha Choi به واقعیت تبدیل شده است.وی مجموعه ی شگفت انگیز خود را ۲D to 3D نامگذاری نموده است.

ادامه مطلب