ادامه مطلب
تابستان

خواندنی ترین رمان ها با تم تابستانی

توصیف بخش مهمی از آثار داستانی را تشکیل می دهد. با توصیف فضا است که ما می توانیم در بطن داستان قرار بگیریم و حس و حال شخصیت های داستان را درک کنیم. حالا این توصیف هر چه قدر هنرمندانه تر باشد قدرت درک و تخیل ما هم بیشتر می شود و راحت تر می توانیم آنچه را که برای شخصیت ها اتفاق می افتد تجسم کنیم. احتمالا برای شما هم پیش آمده که با خواندن داستانی که در سرمای سخت زمستان اتفاق می افتد احساس سرما کنید. با توجه به طبیعت روسیه با خواندن آثار نویسنده های روسی سردتان می شود! این قضیه در مورد تابستان هم صدق می کند. بعضی نویسندگان با قدرت نویسندگی تابستان را طوری به تصویر می کشند که ممکن است گرمای خورشید پوست شما را هم مثل شخصیت های قصه بسوزاند! می خواهیم سراغ چند مورد از این داستان ها برویم که تابستان در آنها بارز و مشهود است. پس با خواندنی ترین رمان ها با تم تابستانی با ما همراه باشید:

ادامه مطلب