تئاتر نصر: یادگاری خاک خورده تئاتر ایران
ادامه مطلب
بناهای تاریخی و نماد

تئاتر نصر: یادگاری خاک خورده تئاتر ایران

رشد سریع شهر و تغییر سبک زندگى مردم در شهر تهران، بسیارى از تغییرات را اجتناب ناپذیر می کند. اما، این تغییرات نباید نابودی بخش عظیمى از خاطرات نسل دیروز را در پی داشته باشد. هرچند به زعم بسیاری این روزها تهران شهری بی حافظه است و به شهرى که گذشته اى ندارد، می ماند، اما هنوز بناهایی هستند که در برابر این تغییرات مقاومت کرده و روح تاریخ را در ریه های دود گرفته آن می دمند.

ادامه مطلب