از سالن نمایش مد به اتاق نشیمن
ادامه مطلب
نشیمن و پذیرایی

از سالن نمایش مد به اتاق نشیمن

هنرهای مختلف تأثیر مستقیمی بر هم می‌گذارند؛ نقاشی بر موسیقی، موسیقی بر داستان، داستان بر فیلم، فیلم بر طراحی لباس و طراحی لباس بر طراحی داخلی! آثار هنری در ذهن هنرمندان بازتابی دیگر می‌یابند که تأثیرشان را می‌توان بر آثار جدیدی که به وجود می‌آورند، مشاهده کرد. در حوزه‌ی طراحی، این تأثیرات بیشتر هم می‌شود. طراحی یک ساختمان بر یک طرح گرافیکی می‌تواند اثر بگذارد و طرح گرافیکی بر روی طراحی لباس و حتی طراحی یک لباس می‌تواند بر روی طراحی داخلی یک اتاق نشیمن اثر کند.

ادامه مطلب