اثر گروه زاها حدید، بیلبورد یا مجسمه؟
ادامه مطلب
سایر فضاهای عمومی

اثر گروه زاها حدید، بیلبورد یا مجسمه؟

گروه طراحی زاها حدید یک بیلبورد را برای شرکت تبلیغاتی JCDecaux در لندن طراحی و اجرا کرده است اما تفاوت این بیلبورد با بیلبوردهای معمولی چیست؟ وقتی پای طراحی به میان بیاید حتی بیلبوردهای تبلیغاتی نیز با وجود کوتاه مدت بودن عمر تبلیغاتشان می توانند به یک المان شهری ماندگار تبدیل شوند. مثل این بیلبورد که پنج سالی می شود که همشهری لندنی هاست.

ادامه مطلب