پارک گردی: پیاده روی بهاری در جمشیدیه
ادامه مطلب
سایر فضاهای عمومی

پارک گردی: پیاده روی بهاری در جمشیدیه

در دوره ای از تاریخ معاصر باغ های تهران به خودشان آمدند و دیدند که نام «پارک» را بر رویشان گذاشته اند؛ زمانی که شاهان قاجار می خواستند به سبک و سیاق خودشان تجدد را به ایران بیاورند و کم کم رسم فضای سبز شهری را هم همچون اسم آن تغییر دادند و پارک سازی جای باغسازی را که به قدمت تاریخ ایران بود گرفت. این اتفاق اما لزوما موضوع ناخوشایندی نبود و با افزایش سرعت تغییرات شهرها و اقتضائات شهرنشینی وجود پارک ها و یا بوستان هایی که نیاز شهروندان به فضای سبز عمومی را تامین کند، ضروری بنظر می رسید. به همین جهت پارک سازی در تهران رونق گرفت و هنوز هم ادامه دارد.  پارک ها اگر در تابستان سرزمین انحصاری کودکان و نوجوانان هستند در بهار جان می دهند برای پیاده روی های تک نفره، قرارهای دونفره و یا پیکنیک های خانوادگی و می توانند با رنگین کمان گل های بهاری زیبایی هایی که گاهی ازشان غافلیم را به یادمان بیاورند. در اردیبهشت امسال با مجموعه مطالب پارک گردی که در آن پارک های بهاری تهران را از منظر طراحی معرفی خواهیم کرد، همراهمان باشید و در اولین بخش آن زیر چنارهای جمشیدیه با ما قدم بزنید. 

ادامه مطلب