کتابخانه هایی که فقط کتابخانه نیستند
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

کتابخانه هایی که فقط کتابخانه نیستند

در دنیای مدرن امروزی و با دسترسی به انبوه کتاب های الکترونیک و با توجه به کوچک شدن متراژ خانه ها دیگر کتابخانه ها یکی از اجزای فرعی دکوراسیون به شمار می روند و بسیاری از افراد به علت کمبود فضا از خرید آن خودداری می کنند. غافل از اینکه کتابخانه ها می توانند صرفا جایی برای نگهداری کتاب ها نباشند و برای داشتن یک کتابخانه همیشه نیاز به فضای بزرگی نیست و از آنها می توان به عنوان یک عنصر دکوراتیو فعال با عملکردهای مختلف در چیدمان فضا استفاده کرد.

ادامه مطلب

هشت نمونه پله با کاربری کتابخانه
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

هشت نمونه پله با کاربری کتابخانه

گاهی می توان انتظار بیش از یک کاربری از فضا داشت. یکی از فضاهایی که می توان برای آن کاربری مکمل متصور شد فضای پله و زیرپله است. 

ادامه مطلب