گیاه آپارتمانی
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

سه گیاه تصفیه کننده هوا برای آپارتمان شما

اتاق خوابمان را نمی توانیم فقط با دکوراسیون لوازم سرویس خواب کامل کنیم. برای داشتن یک اتاق خواب ایده آل با رایحه آرامش بخش می توانیم از ترفندهایی مانند قرار دادن گیاهان طبیعی استفاده کنید. شاید تاکنون به این فکر نکرده باشید که چطور یک گیاه می تواند غیر از زیبایی و تصفیه هوای اتاق خواب شما اثر دیگری داشته باشد.

ادامه مطلب

پنج گیاه مناسب برای اتاق خواب شما
ادامه مطلب
اتاق خواب

پنج گیاه مناسب برای اتاق خواب شما

اتاق‌خوابمان را نمی‌توانیم فقط با دکوراسیون و لوازم سرویس خواب کامل کنیم. برای داشتن یک اتاق‌خواب ایده آل با رایحه‌ی آرامش‌بخش، می‌توانید از ترفندهایی مانند قرار دادن گیاهان طبیعی، استفاده کنید. شاید تاکنون به این فکر نکرده باشید که چطور یک گیاه می‌تواند غیر از زیبایی و تصفیه هوای اتاق‌خواب شما اثر دیگری داشته باشد.

ادامه مطلب