میز ناهار خوری
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

میز ناهار خوری

فضای ناهارخوری،فضایی است که بر پیش بینی های گاه وبیگاه معماران داخلی مبنی برپایان دورانش فایق آمده است.فضای ناهارخوری نه تنها رو به انقراض نیست بلکه تنها مکان تغذیه ی صحیح جسم و روح است.

ادامه مطلب