سینما و هنر طراحی داخلی
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

سینما و هنر طراحی داخلی

رومن پولانسکی می گوید: «فیلم خوب فیلمی است که وقتی تماشایش می کنید فراموش کنید که در سینما نشسته اید.» این مهم میسر نمی شود مگر با یک طراحی صحنه ماهرانه و خوب. به راستی اگر از بسیاری از فیلم ها طراحی صحنه شان را بگیریم چه حرفی برای گفتن دارد؟ آیا فیلم روانی آمریکایی بدون آن طراحی صحنه خالی از روح و استریل هم می تواند حس تشویش را به این خوبی به مخاطب القا نماید؟ یا گتسبی بزرگ را بدون اهمیت طراحی صحنه در آن می توان تصور کرد؟ تابستان امسال دو فیلم اتوبیوگرافی با دو طراحی صحنه متفاوت در سینماهای جهان اکران شدند به این بهانه گاردین مقاله ای را منتشر کرده است درباره تحلیل طراحی صحنه فیلم های سینمایی و طراحی داخلی خانه ها و لوکیشن های داخلی و نقششان در پیش برد داستان فیلم. در ادامه ترجمه این مقاله را می خوانیم.

ادامه مطلب