نیمکتهای خورشیدی
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

نیمکتهای خورشیدی

ساکنان نیویورک به زودی قادر به شارژکردن تلفن همراه خود در خیابان خواهند بود زیرا قرار است ۵ نیمکت خورشیدی با قابلیت شارژ کردن موبایل در سطح شهر قرار گیرد. نیروی برق لازم برای این کار توسط سلول های خورشیدی نصب شده بر روی نیمکت ها تامین می شود.

ادامه مطلب