ده ایده تزئینی مینیمال که برای هر فصلی مناسب هستند
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

ده ایده تزئینی مینیمال که برای هر فصلی مناسب هستند

با تغییر فصل ها فکر تغییر دکوراسیون با لوازمی که مناسب هر فصل باشد به سر خیلی هایمان می زند. اما اگر قرار باشد برای هر فصل تعدادی وسیله بخریم، خیلی زود کمدها، کابینت ها و انباری ها پر از وسایل دکوری می شود که شاید در سال بعد و با تغییر مد دیگر به کارمان نیایند. بنابراین بهتر است برای تزئین دکوراسیون از وسایلی استفاده کنیم که در همه فصل ها کاربردی و زیبا به نظر برسند و چندان تابع مد نباشند.

ادامه مطلب