10 شهر شکوفه‌ای جهان را بشناسید!
ادامه مطلب
فضای باز

۱۰ شهر شکوفه‌ای جهان را بشناسید!

بهار رسیده و چهره‌ی شهرها با برگ‌های تازه سبز و با گل‌ها و شکوفه‌ها رنگارنگ شده. روزهای بهار بهترین فرصت برای بیرون زدن از خانه و تماشای این گل‌های تازه در باغ و بوستان است. البته برخی مناطق جهان از این حیث ممتاز هستند مثلا اکثر ما ژاپن را به عنوان کشور شکوفه‌ها می‌‍شناسیم اما شهرهای دیگری حتی در کشورهای سردسیر هم هستند که با رسیدن بهار غرق در شکوفه و شبیه به رویا می‌شوند؛ شهرهای شکوفه‌ای جهان را اینجا بشناسید.

ادامه مطلب