خانه امینی ها
ادامه مطلب
بناهای تاریخی و نماد

خانه امینی ها:نگین خانه های سنتی قاجار در قزوین

خانه تاریخی امینی ها که توسط مرحوم محمدرضا امینی در سال ۱۲۷۵ هجری قمری ساخته شده بخشی از یک عمارت تو در تو و گسترده در شهر زیبای قزوین است.این عمارت در زمره ی کامل ترین بناهای ایرانی عصر قاجار است چرا که هر سه نوع فضاسازی خانه های مرسوم ایرانی شامل :فضای باز چون حیاط زیبا با درختان سبز و پرطراوت و حوض روشن ، فضاهای نیمه باز چون ایوانهای پر نقش و نگار و فضای بسته شامل تالارها ، اتاق ها زیرزمین و راهروهای تو در تو و حوض خانه ی زیبایی را دارا است.

ادامه مطلب