بزرگترین نمایشگاه هنر دیجیتال
ادامه مطلب
نمایشگاه و غرفه سازی

بزرگترین نمایشگاه هنر دیجیتال در توکیو

بزرگترین نمایشگاه هنر های دیجیتال در شهر توکیو ژاپن توسط گروه Teamlab در حال برگزاری است و تا پایان ماه آگوست ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب