از مراغه تا مینا
ادامه مطلب
بناهای تاریخی و نماد

از مراغه تا مینا

رصدخانه های ایران در گذشته به دلیل تاثیرشان بر پیشرفت علم ستاره شناسی و نجوم شهرت بسیار داشتند. به مناسبت هفته نجوم مروری داشته ایم بر این بناهای نجومی ایران؛ از رصدخانه مراغه تا آسمان نمای گنبد مینا.

ایرانیان از دیرباز تا امروز، علاقه زیادی به نجوم داشته‌ اند و دانشمندان بسیاری در علم ستاره‌ شناسی از این خاک برخاسته اند. اگر سری به مکان‌ های تاریخی ایران زده باشید، احتمالا متوجه شده‌ اید که خیلی از آن‌ ها مستقیم یا غیرمسقیم با علم نجوم در ارتباط هستند. بعضی از پژوهشگران، تعدادی از نقش‌ های تخت جمشید را نشانه ای بر آشنایی سازندگان آن‌ ها با اخترشناسی می‌ دانند؛ نقش حمله شیر به گاو از همین دسته است. در آتشکده های کهن و باستانی هم چهارطاقی‌ هایی به جا مانده‌ اند که بعضی از دانشمندان اعتقاد دارند بین معماری، موقعیت و تناسبات آن‌ ها با طلوع و غروب اجرام آسمانی ارتباطی وجود دارد. به مناسبت هفته نجوم مروری داشته ایم بر بناهای نجومی شاخص ایران؛ از گذشته تا امروز

ادامه مطلب