برنده مسابقه طراحی پل طبیعت
ادامه مطلب
رویدادها

برنده مسابقه طراحی پل طبیعت در کره جنوبی

Ivane Ksnelashvili طراح جوان گرجستانی برنده ی نخستین مسابقه طراحی پل طبیعت در کره جنوبی است.کانسپت پل طراحی شده توسط وی یک مفهوم ساده و خالص و آن بازسازی یک فضای ارتباطی میان کوهستان و جنگل در دو طرف یک بزرگراه است.

ادامه مطلب