طراحی های خلاقانه آبخوری شهری
ادامه مطلب
سایر

طراحی های خلاقانه آبخوری شهری

آبخوری ها یکی از اجزاء به شدت کاربردی مبلمان شهری هستند. گرچه با همه گیر شدن استفاده از بطری های آب معدنی و آب نوشیدنی حضور آن ها در شهر کمرنگ شده اما همچنان نیازشان احساس می شود. ترکیب شیر آتش نشانی و آبخوری ایده ای خلاقانه و رو به گسترش برای رفع این نیاز است.

ادامه مطلب