تابستان در فرهنگ باستانی ایران
ادامه مطلب
تابستان

تابستان در فرهنگ باستانی ایران

تابستان فصل دوم از گاهشماری خورشیدی و گرمترین فصل در بین چهارفصل آن است. تغییر فصول به طور کلی برای ایرانیان باستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و وارد شدن به فصل تابستان و انقلاب تابستانی  نیز از این قاعده مستثتا نبوده است. انقلاب تابستانی یا خوریستان تابستانی زمانی است که خورشید اوج ارتفاع را با یکی از نیمکره های زمین دارد و به همین جهت طولانی ترین روز در آن نیمکره را شاهد هستیم که در ایران و نیمکره شمالی اول تیرماه است. رویدادهای بااهمیتی در فرهنگ اساطیری ایران در تابستان و همین روز اتفاق افتاده اند و الهه هایی در این فصل به نبرد با نیروی شر رفته اند. در میان اقوام مختلف ایران هر کدام از ماه های تابستان با آداب و رسوم خاصی همراه است. درباره همه آیین های مرتبط با این فصل اینجا بیشتر بخوانیم.

ادامه مطلب