با نظم و هارمونی به جنگ آشفتگی بروید
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

با نظم و هارمونی به جنگ آشفتگی بروید

هیچ کسی نیست که از نظم و پاکیزگی بدش بیاید! یک خانه و اتاق منظم حس دلپذیری به انسان القا می‌کند و باعث راحتی بیشتر در فضا می‌شود. اما ایجاد چنین نظمی آنطور هم که به نظر می‌آید راحت نیست. خانه‌های امروزی آنقدر بزرگ نیستند و فضای کافی برای قرار دادن وسایل در خود را ندارند. با این اوصاف چاره چیست؟

ادامه مطلب