ویندوشاپینگ، یک تفریح تابستانه
ادامه مطلب
تابستان

ویندوشاپینگ، یک تفریح تابستانه

«ویندوشاپینگ» اصطلاح جالب انگلیسی زبان هاست برای یکی از تفریحاتی که میان ما ایرانی ها هم رایج است. تماشای ویترین مغازه ها و خرید نکردن! پژوهش هایی هستند که نتایجشان نشان داده خرید کردن تاثیر مستقیمی در بهتر شدن شرایط روحی و روانی دارد و گاهی حتی ضد افسردگی عمل می کند. اما همه می دانیم که خرید کردن نمی تواند یک تفریح همیشگی باشد و برای خیلی از افراد تماشای ویترین فروشگاه ها هم همان تاثیر خرید کردن را در روحیه شان دارد. مصداق آن مثلی که می گوید «وصف العیش، نصف العیش»! اگر شما هم اهل ویندوشاپینگ کردن باشید معتقدید که اولین چیزی که باعث می شود جذب یک فروشگاه شوید و تماشا کردن ویترین را ادامه دهید طراحی آن است و ویترین خوب ویترینی است که در کنار معرفی فروشگاه، بتواند حتی کسانی را که قصد خرید ندارند به خود جذب کند.

ادامه مطلب