سقف را چه رنگی کنیم؟
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

سقف را چه رنگی کنیم؟

آیا زمان آن رسیده که سقفتان را رنگ بزنید؟ اگر رنگ موجود به خاطر گذشت روزها زرد شده یا اگر به خاطر تنوع می خواهید رنگ سقف را عوض کنید مهم ترین اصل این است که با یک نقاش حرفه ای قرارداد ببندید. ولی چه رنگی را باید انتخاب کنید؟ انتخاب آن به تکنیک رنگ آمیزی و سلیقه شما بستگی دارد اما در ادامه به موارد دیگری که به انتخاب رنگ شما کمک می کند می پردازیم.

ادامه مطلب