مبلمان شهری زیبا
ادامه مطلب
فضای باز

چند مبلمان شهری زیبا و کاربردی

مبلمان شهری به وسایل ، تجهیزات و ترکیب هایی اتلاق می شود که در فضای باز ساخته می‌شوند و غالبا مصرف عمومی دارند یا به عنوان نماد و با هدف زیباسازی شهر مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از کاربرد مبلمان شهری زیباسازی و رفاه شهروندان است و علاوه بر زیبایی، باید با فرهنگ و بافت شهری نیز تناسب داشته باشد. اهمیت مبلمان شهری به عنوان نماد فرهنگی و پیشرفت شهرسازی موجب شده تا در این مطلب به بررسی چند مبلمان شهری زیبا و کاربردی، در گوشه و کنار دنیا بپردازیم.

ادامه مطلب