کاربرد شیشه رنگی در معماری از گذشته تا امروز (1)
ادامه مطلب
تابستان

کاربرد شیشه رنگی در معماری از گذشته تا امروز (۱)

تلالو نورهای رنگارنگ روی دیوارهای کاشی کاری شده و حتی روی حوض فیروزه ای حیاط، پر آرایه بودن و پر جزئیات بودن معماری ایرانی را به حدکمال رسانده است. عبور نور از شیشه های رنگی و رنگ گرفتنشان سبب می شود در هر لحظه از روز طرح جدیدی از مشبک کاری ها بر روی دیوارها و کف زمین نقش ببندد. اما شکل گرفتن این تصاویر رویایی و مواج تنها دلیل طراحان و معماران ایرانی برای استفاده از شیشه رنگی در معماری نیست. این شیشه ها در تابستان مثل عینک دودی برای خانه ها عمل می کنند و شدت نور و گرما را کاهش می دهند و در زمستان با رنگ های گرم و درخشانِ نوری که ازشان عبور می کند، سردی هوا را می شکنند. 

ادامه مطلب